Νέα

Τα Αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης του Ελαιώνα μας

Ήμαστε περήφανοι να μοιραστούμε τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε για των ελαιώνα μας. Η εδαφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την λήψη δείγματος εδάφους από τον ελαιώνα του project καθώς και από το έδαφος γειτονικού ελαιώνα στον οποίο όμως χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι γεωργίας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το έδαφος του ελαιώνας μας παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μακροστοιχείων  σε σχέση με τον γειτονικό ελαιώνα στον οποίο χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι καλλιέργειας (Όργωμα, Χρήση Εντομοκτόνων, Χρήση Χημικών λιπασμάτων).

Οι πιο εντυπωσιακές διαφορές παρουσιάζεται στις τιμές του Αζώτου, του Καλίου και του Μαγνησίου.  Πιο συγκεκριμένα στον ελαιώνα του project το εδαφικό Άζωτο είναι κατά 19 μονάδες μεγαλύτερο σε σχέση με τον γειτονικό ελαιώνα. Η συγκέντρωση του εδαφικού Kαλίου στον ελαιώνα μας είναι μεγαλύτερη κατά 24,6 μονάδες σε σχέση με  το γειτονικό ελαιώνα ενώ η συγκέντρωση του μαγνησίου είναι μεγαλύτερη κατά 8,3 μονάδες.

Ακολουθεί πίνακας με τις τιμές των μετρήσεων των μακροθρεπτικών.

Είδος ΠροσδιορισμούΜονάδεςΑποτέλεσμα Εδάφους Ελαιώνα Συμβατικών ΜεθόδωνΑποτέλεσμα Εδάφους από Αναγεννητικό Ελαιώνα (Δύο Πηγάδια)Μέθοδος
Υδατοδιαλυτά Μακροστοιχεία (Εκχύλισμα έδαφος νερό 1:5)    
Άζωτο Νιτρικόmg N/Kg3,5022,50AS11
Φώσφοροςmg P2O5/ Kg1,151,15AS11
ΚάλιοMg K2O / Kg13,8038,40AS11
ΑσβέστιοMg Cao/ Kg78,4072,10AS11
ΜαγνήσιοMg MgO/ Kg9,1317,43AS11
Πίνακας 1. Μετρήσεις Μακροθρεπτικών

Το βόριο αποτελεί ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καρποδεσία της ελιάς. Η συγκέντρωση του βορίου παρουσιάζει ελαφρώς αυξημένες τιμές στον ελαιώνα μας σε σύγκριση με τις τιμές του συμβατικού ελαιώνα.

Είδος ΠροσδιορισμούΜονάδεςΑποτέλεσμα Εδάφους Ελαιώνα Συμβατικών ΜεθόδωνΑποτέλεσμα Εδάφους από Αναγεννητικό Ελαιώνα (Δύο Πηγάδια)Μέθοδος
Εκχυλίσιμα Ιχνοστοιχεία    
Υδατοδυαλιτό Βόριοmg B/Kg1,731,90AS14
Πίνακας 2. Συγκέντρωση Βορίου

 Το ιδανικό PH για την ελιά, ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση των θρεπτικών πρέπει να είναι μεταξύ 6,5 έως 7,5. Στα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης βλέπουμε πως το PH στον ελαιώνα μας είναι 7,5 (Ελαφρά Αλκαλικό) ενώ στον γειτονικό συμβατικό ελαιώνα το PH είναι 8,5 (Ισχυρά Αλκαλικό). Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε πως η εδαφική διαχείριση του ελαιώνα μας έχει μειώσει το PH ευνοώντας την απορρόφηση των θρεπτικών.

Επίσης η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία είναι εμφανώς βελτιωμένη στον ελαιώνα του project σε σχέση με τον γειτονικό κτήμα.

Είδος ΠροσδιορισμούΜονάδεςΑποτέλεσμα Εδάφους Ελαιώνα Συμβατικών ΜεθόδωνΑποτέλεσμα Εδάφους από Αναγεννητικό Ελαιώνα (Δύο Πηγάδια)Μέθοδος
Walkey-Black method    
Οργανική ουσία %2,46 (Ελαφρά Χαμηλό)3,37 (Κανονικό)AS9
Πίνακας 3. Εδαφική οργανική ουσία

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά ότι οι αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία του εδάφους και κατά συνέπεια την παραγωγικότητα του.

Dio Pigadias Olive grove Results pt
Εικόνα 1. Αποτελέσματα εδαφικής ανάλυσης απο τον Ελαιώνα Δύο Πηγάδια (24/01/2024)
neighboring Olive grove soil results for comparison pt
Εικόνα 2. Αποτελέσματα Εδαφικής ανάλυσης γειτονικού συμβατικού ελαιώνα

Τα Αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης του Ελαιώνα μας

Τα Αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης του Ελαιώνα μας

Ήμαστε περήφανοι να μοιραστούμε τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε για των ελαιώνα μας. Η εδαφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την λήψη δείγματος εδάφους από τον ελαιώνα του project καθώς και από το έδαφος γειτονικού ελαιώνα στον οποίο όμως χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι γεωργίας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το έδαφος του ελαιώνας μας παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μακροστοιχείων  σε σχέση με τον γειτονικό ελαιώνα στον οποίο χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι καλλιέργειας (Όργωμα, Χρήση Εντομοκτόνων, Χρήση Χημικών λιπασμάτων).

Οι πιο εντυπωσιακές διαφορές παρουσιάζεται στις τιμές του Αζώτου, του Καλίου και του Μαγνησίου.  Πιο συγκεκριμένα στον ελαιώνα του project το εδαφικό Άζωτο είναι κατά 19 μονάδες μεγαλύτερο σε σχέση με τον γειτονικό ελαιώνα. Η συγκέντρωση του εδαφικού Kαλίου στον ελαιώνα μας είναι μεγαλύτερη κατά 24,6 μονάδες σε σχέση με  το γειτονικό ελαιώνα ενώ η συγκέντρωση του μαγνησίου είναι μεγαλύτερη κατά 8,3 μονάδες.

Ακολουθεί πίνακας με τις τιμές των μετρήσεων των μακροθρεπτικών.

Είδος ΠροσδιορισμούΜονάδεςΑποτέλεσμα Εδάφους Ελαιώνα Συμβατικών ΜεθόδωνΑποτέλεσμα Εδάφους από Αναγεννητικό Ελαιώνα (Δύο Πηγάδια)Μέθοδος
Υδατοδιαλυτά Μακροστοιχεία (Εκχύλισμα έδαφος νερό 1:5)    
Άζωτο Νιτρικόmg N/Kg3,5022,50AS11
Φώσφοροςmg P2O5/ Kg1,151,15AS11
ΚάλιοMg K2O / Kg13,8038,40AS11
ΑσβέστιοMg Cao/ Kg78,4072,10AS11
ΜαγνήσιοMg MgO/ Kg9,1317,43AS11
Πίνακας 1. Μετρήσεις Μακροθρεπτικών

Το βόριο αποτελεί ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καρποδεσία της ελιάς. Η συγκέντρωση του βορίου παρουσιάζει ελαφρώς αυξημένες τιμές στον ελαιώνα μας σε σύγκριση με τις τιμές του συμβατικού ελαιώνα.

Είδος ΠροσδιορισμούΜονάδεςΑποτέλεσμα Εδάφους Ελαιώνα Συμβατικών ΜεθόδωνΑποτέλεσμα Εδάφους από Αναγεννητικό Ελαιώνα (Δύο Πηγάδια)Μέθοδος
Εκχυλίσιμα Ιχνοστοιχεία    
Υδατοδυαλιτό Βόριοmg B/Kg1,731,90AS14
Πίνακας 2. Συγκέντρωση Βορίου

 Το ιδανικό PH για την ελιά, ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση των θρεπτικών πρέπει να είναι μεταξύ 6,5 έως 7,5. Στα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης βλέπουμε πως το PH στον ελαιώνα μας είναι 7,5 (Ελαφρά Αλκαλικό) ενώ στον γειτονικό συμβατικό ελαιώνα το PH είναι 8,5 (Ισχυρά Αλκαλικό). Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε πως η εδαφική διαχείριση του ελαιώνα μας έχει μειώσει το PH ευνοώντας την απορρόφηση των θρεπτικών.

Επίσης η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία είναι εμφανώς βελτιωμένη στον ελαιώνα του project σε σχέση με τον γειτονικό κτήμα.

Είδος ΠροσδιορισμούΜονάδεςΑποτέλεσμα Εδάφους Ελαιώνα Συμβατικών ΜεθόδωνΑποτέλεσμα Εδάφους από Αναγεννητικό Ελαιώνα (Δύο Πηγάδια)Μέθοδος
Walkey-Black method    
Οργανική ουσία %2,46 (Ελαφρά Χαμηλό)3,37 (Κανονικό)AS9
Πίνακας 3. Εδαφική οργανική ουσία

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά ότι οι αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία του εδάφους και κατά συνέπεια την παραγωγικότητα του.

Dio Pigadias Olive grove Results pt
Εικόνα 1. Αποτελέσματα εδαφικής ανάλυσης απο τον Ελαιώνα Δύο Πηγάδια (24/01/2024)
neighboring Olive grove soil results for comparison pt
Εικόνα 2. Αποτελέσματα Εδαφικής ανάλυσης γειτονικού συμβατικού ελαιώνα